Ing. arch. Martin Boleš

1984, Stará Ľubovňa
Aktuálne som študentom dennej formy PhD. stupňa štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave na Ústave interiéru a výstavníctva. Venujem sa výskumu využitia drevených materiálov v interiéroch nemocničných priestorov.

Pracovné skúsenosti:
2012 spolupráca s Aleš Berec Architects, Stará Ľubovňa, Lučenec, Nitra
2011/12 Herzog&deMeuron, Bazilej, Švajčiarsko, praktikant (12 mesiacov)
2010/11 COBE, Kodaň, Dánsko, praktikant (6 mesiacov)
2009 MORPH4, Canach, Luxemburg, praktikant (1 mesiac)
2008 Explicit Architecture, Viedeň, Rakúsko, modelár (1 mesiac)
2007 HTArchitecten, Haag, Holendsko, praktikant (4 mesiace)
2006 Ľubovnianske Múzeum, Stará Ľubovňa, Slovensko, modelár (6 mesiacov)

Štúdium:
aktuálne •  Denné doktorandské štúdium na Slovenskej Technickej Univerzite – Fakulte architektúry v Bratislave (aktuálne) – Drevo v architektúre a vnútornom prostredí
2016 Výskumný pobyt na Forest Products Innovations (FPInnovations) centre v kampuse University of British Columbia vo Vancouveri, Kanada
2015 Výskumný pobyt na TU Viedeň – Ústav architektonických vied – Navrhovanie konštrukcíí a drevársky inžiniering
2010 Ukončené študium titulom Ing. arch. na Slovenskej Technickej Univerzite – Fakulte architektúry v Bratislave
2010 Výskum diplomovej práce na Dánskej kráľovskej akadémii výtvarných umení – Škole architektúry v Kodani
2009 Technická univerzita – Fakulta architektúry v Grazi
2008 Univerzita Lusiada – Škola architektúry v Lisabone
2008 Ukončené bakalárske štúdium na Slovenskej Technickej Univerzite – Fakulte architektúry v Bratislave

photo profile SEO

Ocenenia a vyznamenania:
2016 Národný štipendijný program Ministerstva školstva SR pre výskumníkov (FPInnovations, Vancouver, Canada)
2015 Ernst Mach Grant (Akcia Rakúsko-Slovensko) podporené OeAD Rakúsko a SAIA Slovensko – Program pre výskumníkov
2014 2. Odmena v súťaži Tehelné pole – Štúdia architektonickej úpravy bývalého cyloštadiónu v Bratislave
2013 3. miesto v medzinárodnej súťaži INNOSITE – Winter City
2011 Leonardo Da Vinci Program (COBE, Kodaň, Dánsko)
2010 Národný štipendijný program Slovenskej republiky (Dánska kráľovská akadémia výtvarných umení)
2009 Stredoeurópsky výmenný program pre štúdium na univerzitách CEEPUS (Technická univerzita v Grazi)
2008 Erasmus grant (Univerzita Lusiada v Lisabone)
2007 Leonardo Da Vinci Program (HTArchitecten, Haag, Holandsko)

Výstavy a inštalácie:
2009 “Aggregatzustand”, Lunz am See, Rakúsko, TU Graz
2009 “Don’t look now”, Invisible cinema vo Viedni, Rakúsko, TU Graz
2009 Pocta O. Eliassonovi – Svetelná inštalácia na TU Graz, Rakúsko
2008 Model Ľubovnianskeho hradu – stála expozícia, Stará Ľubovňa, Slovensko

Prednášky a publikácie:
2013 Jazyk v architektúre – Fakulta architektúry v Bratislave (prednáška)
2013 Proces tvrorby ateliéru Herzog & de Meuron (zborník z konferencie Interiér 2013)

Jazyky:
Slovensky, Anglicky (pokročilý), Nemecky, Poľsky (začiatočník)

Praktické zručnosti:
Modelárstvo, počítačom riadená rezačka kartónu, laserová rezačka, obsluha CNC frézy, práca s drevom, nabíjaná hlina

Počítačové zručnosti:
CAD – AutoCad, Rhinoceros, SketchUp (pokročilý), Archicad, Revit, Vectorworks, Allplan, 3ds Max, ESRI ArcGIS, Grasshopper (začiatočník)
Graphic – Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Bridge, Acrobat Pro (pokročilý)
Office – Windows, Word, Excel, Outlook (pravidelný používateľ)
WEB – html, wordpress

Spolupráca:
Ing. arch. Erika Banyayová, Lučenec
Ing. arch. Aleš Berec, Nitra
StudioPEZ, Basel

Odporúčania:
– v prípade záujmu ma kontaktujte