NOVINKY

n-boles-FRIdom

17/06 | FRIdom rodinný dom

n-boles-slameny-dom

16/11 | Slemený dom LJD

N-boles-SNV-mestiansky-dom

16/06 | Meštiansky dom SNV

16|03 Pozorovateľňa vtáctva FA STU

16/03 | Pozorovateľňa vtáctva FA STU

VYBRANÉ PROJEKTY

Re-Startup Garden Bratislava

DomT, Stará Ľubovňa, 2015

DomT, Stará Ľubovňa, 2015

N-boles-1603-NOU-FASTU

16/02| Národný onkologický ústav

DomZ - House in Slovakia

DomZ – Dom v Starej Ľubovni

Light Instalation at TU Graz

Svetelná inštalácia na TU Graz

13/12 SHORTLISTED! for EUROPAN12

Metaschema – Heidelberg

Lysbille in Copenhagen

“Svetluška” v Kodani

Reconstruction in SL

Rekonštrukcia v SL

fcb-mb