Národný onkologický ústav v Bratislave, revitalizácia čakární

P-A-boles-NOU-FASTU-16

Navrhovaný priestor

Priestory čakární onkologických ambulancií na Národnom onkologickom ústave v Bratislave už dlhšie vyžadujú revitalizáciu. V spolupráci s Fakultou archiektúry v Bratislave a BCD Labom, sme pripravili projekt pre priestory čakární, ktorý by mal byť súčasťou liečby.

P-A-boles-NOU-FASTU-17

Exteriérová terasa

Bratislava, návrh 2015, realizácia 2016

Projektový tím: Martin Boleš, Veronika Kotradyová

V spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave
a BCD Lab-om

Čakací priestor navrhujeme vymedziť dreveným stropom. Ten by mal prekryť súčasný plechový, tmavo-hnedý strop, ktorý pôsobí veľmi pesimisticky. Prirodzená farba a textúra dreva priestor oživí a prinesie viac svetla. Umelé svetlo v kombinácii s drevom bude pôsobiť viac prirodzene.

Stena nadväzujúca na strop v zadnej časti by mala prekryť technické zariadenia. V časti, ktorú prekryje bude stále dostatok miesta na prístup k zariadeniam (min 60 cm priestor). Predsadené dvere budú otváravé alebo posuvné. Treba to prekonzultovať so správcom budovy.

Sedenie tvorí masívne rezivo poukladané na seba. Čiastočne imituje situáciu, ktorú ľudia poznajú z lesnej ťažby dreva. Namiesto guľatiny je tu však použité rezivo. Touto formou chceme generovať v ľuďoch pozitívne zážitky, stimulovaním najmä zrakových, čuchových, sluchových a hmatových zmyslov.

P-A-boles-NOU-FASTU-03

Dnešný stav čakární

Zrak je stimulovaný využitím jednoduchej, všeobecne prijateľnej estetiky, podloženej skúsenosťou a vedecky doloženou teóriou biofílie. Generované bude tiež difúzne svetlo prirodzenej vlnovej dĺžky. Váha hmoty je tiež súčasťou návrhu a samotný fakt, že ide o masu dreva, prírodný obnoviteľný zdroj, by mal v ľuďoch vyvolať príjemné pocity.
Čuch bude stimulovaný ofaktorickými vlastnosťami dreva – príjemnou vôňou. Najideálnejším domácim drevom by bola borovica. V takejto masívnej hmote je možné použiť aj iné typy mäkkého ihličnatého reziva (smrek, smrekovec).

P-A-boles-NOU-FASTU-18

Plán

P-A-boles-NOU-FASTU-20

Rez AA

P-A-boles-NOU-FASTU-21

Rez BB

P-A-boles-NOU-FASTU-26

Rez CC

P-A-boles-NOU-FASTU-24

Rez DD

P-A-boles-NOU-FASTU-25

Rez EE

P-A-boles-NOU-FASTU-22

Rez FF

P-A-boles-NOU-FASTU-23

Rez GG

Strop a stena upravia akustiku priestoru, čo zvýši sluchový komfort mikroprostredia. Rovnako zvuky generované kontaktom s drevom nebudú nepríjemné, ale tlmené.
Pozitívny hmatový zážitok v kontakte človeka s drevom je vedecky dokázaný. V ideálnom prípade budú povrchy kartáčované, čo zvýši kontaktnú plochu v mikroprostredí pri interakcii. Alternatívnou úpravou môže byť ručné hobľovanie. Kontaktné povrchy by sme mohli v jednej časti ošetriť voskovým olejom, čo pomôže v udržiavaní dreva a UV stálosti sfarbenia. Tiež by sme však chceli otestovať neupravený povrch (bez náteru), keďže v tejto forme má drevo najvyššie antibakteriálne vlastnosti. Oproti antibakteriálnosti však stojí údržba estetických vlastností povrchu, ktorú by sme v rámci výskumu chceli pozorovať a zaznamenať.

Návrhy z 1. fázy architektonickej štúdie