Category Archives: Interview

Ako meníme mestá, ako menia mestá nás?

Video z relácie Večer pod lampou (23. 7. 2015) a rozhovor Štefana Hríba s Petrom Gerom, bývalým riaditeľom plánovania Hamburgu.
Jednou z najzaujímavejších myšlienok, s ktorou už dávno súhlasím a opakujem ju, je poznámka k zbytočnosti územných plánov.
Tiež spomenul, že mesto podvedome vnímame a ak na nás pôsobí zle, stávame sa v svojom vnútri agresívnymi a tak vytvárame všeobecne zlú náladu v meste.
Každé mesto by podľa Gera malo mať svoje regulatívy a strategické plány svojho rozvoja, aj verejného priestoru a zelene ale aj architektúry, ktorá vlastne mesto vytvára.
Chváli aktivity v Trenčíne, ktoré by mali byť motiváciou pre iné mestá na Slovensku.