Category Archives: Riešenie pre starostu

Môj postranný projekt, ktorý má za cieľ vylepšiť verejné priestory ich zviditeľnením. Poukázanie na problém bude prostredníctvom stránky odkaz pre starostu a riešenie chcem zverejňovať na mojej stránke v zjednodušenej forme. Mám v pláne poukázať aj na krehkejšie témy ako je mestská hustota

Chodník na Mýtnej a priechod cez Popradskú

Príjemnejšie riešenie

Príjemnejšie riešenie

Na ulici Mýtnej už veľa rokov chýba chodník, ktorý by spojil ľudí zo Zámockej, Zámoyského, Mýtnej a celého Podsadku s mestom. Všetci chodci musia v tomto úseku prechádzať po vozovke. Taktiež chýba priechod na Popradskej ulici, ktorý by nadväzoval na tento chodník a tak sú ľudia v tomto úseku odkázaný veľa krát na riskantné prechádzanie cez cestu.
Continue reading

Schody k obchodnemu centru

Príjemnejšie riešenie

Príjemnejšie riešenie

Obchodné centrum stojí ešte len pár mesiacov, ale už teraz sa vychodili prirodzené chodníčky a skratky. Myslím, že spojenie od stanice k centru (resp. naopak) jednoznačne chýba. Chodci si skracujú cestu zo zadnej strany nákupneho centra. Nik tu nemyslel na ľudí, ktorí chodia pešo. Celý komplex je tak vybudovaný len pre vodičov automobilov.
Continue reading

Priechod na Námestie sv. Mikuláša

Príklad lepšieho riešenia

Príklad lepšieho riešenia

Chcel by som upozorniť na križovatku Levočská/Obchodná/Nam. sv. Mikuláša. Táto križovatka je momentálne obsluhovaná semaformi (aj zbytočnými čakacími tlačidlami). Myslím si, žeby mesto mohlo spraviť testy a pozorovania dopravy, keby boli na nejaký čas semafory vypnuté (3 mesiace). V týchto miestach vznikajú dlhé kolóny, ktoré pred zavedením semaforov nevznikali. Semafory sú super, tak kde sú potrebné. V tomto mieste nie som o tom presvedčený. Ak by pokus bol úspešný, uvažoval by som o riešení križovatky formou zdieľalného priestoru https://www.martinboles.com/zdielany-priestor/

Lepšie riešenie križovatky by mohlo vyzerať ako na obrázku hore.
Continue reading

Chodník popred autoservis

Príklad lepšieho riešenia

Príklad lepšieho riešenia

Prvotným odkazom pre starostu, mal byť vyznačeny obrubník, ktorý veľmi nebezpečne križuje chýbajúci chodník vedúci k Lidlu. Keďže chýba aj chodník, chcem upozorníť aj na to. Ak by sme však chodník ukončili v mieste problematického obrubníka stále je tu dalšia chýbajúca čast chodníka a veľkorysý vstup na parkovisko, ktorý je zbytočne predimenzovaný. Naviac by som pripomenul, že jeden z najvyťaženejších priechodov v SL by mohol byť viac viditeľný a úrovňovo vyvýšený. To už na odkaze pre starostu bolo spomenuté tuto, poďakovanie ide Michalovi. 

Continue reading

Zdieľaný priestor alebo Shared Space

Aby som nemusel opisovať čo znamená „Zdieľaný priestor“ v dopravnom inžinierstve, pripájam video z anglického mesta Poynton. Mesto rozdeľuje extrémne vyťažená dopravná tepna na 2 polovice a ľudia musia často prechádzať 4-prúdovou cestou. Prvým krokom k zlepšeniu situácie, bolo odstránenie semaforov (rovnaké riešenie aj s odstránením zbytočných zábradlí by pomohlo aj v St. Ľubovni pri Gurmene). To viedlo k tomu, že doprava bola plynulejšia.
Continue reading

Kruhový objazd ignorujúci prirodzené ľudské správanie

Existujúci stav

Existujúci stav

V Starej Ľubovni máme najunikátnejší cestný obrubník na svete. Tvorí bariéru aj zo strany cesty, aj zo strany chodníka. Gratulujem. Cestu zo stanice do mesta mám prechodenú už x-krát, 4 roky dennodennej chôdze do školy. Táto zmena v križovatke je naozajstným dielom ignorácie chodcov. Umiestniť priechod pre chodcov mimo osi chodníka je ozajstný kumšt dopravného inžinierstva. Ak naozaj máme záujem spraviť mesto pre ľudí, tento nešťastný prechod by som posunul tam kam patrí. Navrhujem spraviť takúto zmenu.
Continue reading