Schody k obchodnemu centru

Príjemnejšie riešenie

Príjemnejšie riešenie

Obchodné centrum stojí ešte len pár mesiacov, ale už teraz sa vychodili prirodzené chodníčky a skratky. Myslím, že spojenie od stanice k centru (resp. naopak) jednoznačne chýba. Chodci si skracujú cestu zo zadnej strany nákupneho centra. Nik tu nemyslel na ľudí, ktorí chodia pešo. Celý komplex je tak vybudovaný len pre vodičov automobilov.

Myslím, že by sa obchody mohli zložiť na nejakú úpravu verejného priestoru, napríklad aj so záplavovým jazierkom, pár lavičkami a preliezkou, ale hlavne so schodiskom, ktoé im prinesie ľudí, ktorí na stanicu, resp. zo stanice chodia pešo.

Ešte chcem pripomenúť, že je to náčrt riešenia, ktoré netreba brať ako konečný návrh. Náčrt mi zabral nejaký čas, ktorý som dobrovoľne investoval do zlepšenia verejného priestoru v SL

Zverejnené na odkazprestarostu.sk