Chodník na Mýtnej a priechod cez Popradskú

Príjemnejšie riešenie

Príjemnejšie riešenie

Na ulici Mýtnej už veľa rokov chýba chodník, ktorý by spojil ľudí zo Zámockej, Zámoyského, Mýtnej a celého Podsadku s mestom. Všetci chodci musia v tomto úseku prechádzať po vozovke. Taktiež chýba priechod na Popradskej ulici, ktorý by nadväzoval na tento chodník a tak sú ľudia v tomto úseku odkázaný veľa krát na riskantné prechádzanie cez cestu.

Existujúci chodník na Mýtnej končí neurčito v strede cesty, akoby sa očakávalo, že je v tomto mieste teleport. Smerom od Zámoyského po betónových paneloch popred požiarnu stanicu by sa v tomto prípade zišiel taktiež priechod cez Mýtnu. A samozrejme nebola by zlá ani povrchová úprava panelov asfaltovým kobercom.

Napriek existujúcemu priechodu na Popradskej ulici, ktorý smeruje na ulicu, kde sa nachádza EKOS a maximálne 20 domov, je v mieste, ktoré som označil priechod potrebný. Všetci obyvatelia výššie spomenutých ulíc križujú prirodzene cestu v tomto mieste.

Tento článok slúži ako náčrt riešenia, ktoré nie je ideálnym riešením. Náčrt mi zabral nejaký čas, ktorý som dobrovoľne investoval do zlepšenia verejného priestoru v SL.

Zverejnené na odkazprestarostu.sk