Chodník popred autoservis

Príklad lepšieho riešenia

Príklad lepšieho riešenia

Prvotným odkazom pre starostu, mal byť vyznačeny obrubník, ktorý veľmi nebezpečne križuje chýbajúci chodník vedúci k Lidlu. Keďže chýba aj chodník, chcem upozorníť aj na to. Ak by sme však chodník ukončili v mieste problematického obrubníka stále je tu dalšia chýbajúca čast chodníka a veľkorysý vstup na parkovisko, ktorý je zbytočne predimenzovaný. Naviac by som pripomenul, že jeden z najvyťaženejších priechodov v SL by mohol byť viac viditeľný a úrovňovo vyvýšený. To už na odkaze pre starostu bolo spomenuté tuto, poďakovanie ide Michalovi. 


Nie som si istý či sa v tejto časti neplánujú iné zmeny, ináč si dlhoročné ignorovanie chodníka neviem vysvetliť. Tiež neviem, kto je majiteľom verejného priestoru popred autoservis, ale myslím si, žeby nemal byť ignorovaný. Všeobecne tieto drobné zmeny sú akoby dočasné riešenia, pokým sa nespraví komplexný urbanistický plán centra. Nie som fanúšik územných plánov. Ostávajú príliš hmilsté a neosobné (osobou tu je samotné mesto).

Vjazd na parkovisko pod tržnicou je nelogicky predimenzovaný (pozostatok z plánovania 70-tych rokov) a tiež prerušuje chodník vedúci z mesta. Myslím, že obslužná cesta by nemala úrovňovo narúšať tak dôležitý peší ťah. Lepším riešením by bolo zdvihnúť chodník na rovnakú úroveň a nechať autá križovať tento chodník obojstranne zníženými obrubníkmi. Príklad zo zahraničia môžem na požiadanie poskytnúť.

Posledným komplexnejším odkazom je priechod pre chodcov, ktorý spája zatiaľ neexistujúci chodník popred autoservis a druhú stranu. Priechod by mal byť dvihnutý na úroveň chodníkov a tak by sa tu prirodzene vytvoril aj spomaľovač (podobne ako pri Vrchovine).

Ešte chcem pripomenúť. že je to náčrt riešenia, ktoré netreba brať ako konečný návrh. Náčrt mi zabral nejaký čas, ktorý som dobrovoľne investoval do zlepšenia dopravnej situácie v SL

Zverejnené na odkazprestarostu.sk

Zdroj obrázku, Google Maps StreetView