Zdieľaný priestor alebo Shared Space

Aby som nemusel opisovať čo znamená „Zdieľaný priestor“ v dopravnom inžinierstve, pripájam video z anglického mesta Poynton. Mesto rozdeľuje extrémne vyťažená dopravná tepna na 2 polovice a ľudia musia často prechádzať 4-prúdovou cestou. Prvým krokom k zlepšeniu situácie, bolo odstránenie semaforov (rovnaké riešenie aj s odstránením zbytočných zábradlí by pomohlo aj v St. Ľubovni pri Gurmene). To viedlo k tomu, že doprava bola plynulejšia.

Dereguláciou dopravy sa vodiči a chodci začnú vzájomne vnímať a tak prispejú k zlepšeniu dopravnej situácie. Semafory a neprirodzené prechody, ktoré diktujú ľuďom, ako sa majú správať na križovatke, sa v riešení zdieľaného priestoru menia na prirodzenú opatrnosť.

Ľudia z Poyntnu boli pred realizáciou zdieľaného priestoru veľmi skeptický. Križovatka aj chodníky sú v jednej úrovni bez akýchkoľvek obrubníkov. Dvojitý kruhový objazd je samozrejme riešenie, pri ktorom vás nenaučia, ako sa správať a tak sa prirodzene začnete zamýšľať a prestanete byť závislý na všetkom čo podvedome pri šoférovaní a prechádzaní cez cestu prežívate. Účastníci premávky sa zo šoférov a chodcov menia na ľudí a všetci si zmenu pochvaľujú.

Situácia na kruhovom objazde v Starej Ľubovni je iná. Za reguláciu považujem vyosenie hlavného pešieho ťahu pri bezvýznamnom vjazde do obchodného centra. Predstavte si, že tam je len garáž. Bolo by to dobré riešenie? Pre mňa pár „drive-in“ obchodov má rovnakú hodnotu ako jedna garáž. Ak budeme zhoršovať podmienky pre chodcov, začnú používať autá. Tiež, ak budeme zlepšovať cestnú sieť, zrýchľovať ju, budeme vítať nových vodičov. Ak by bolo už pri návrhu kruhového objazdu myslené aj na chodcov, vyzeral by ináč a všetko by bolo v poriadku. Nanešťastie autor(i) existujúceho riešenia nie je dosattočne rozhľadený a mali by mu odobrať licenciu alebo prinajmenšom ho poslať na preškolenie.

Prvé riešenie, ktoré som ponúkol bolo s priechodom v osi chodníka. Ako vodič môžem zodpovedne povedať, že je to normálne bezproblémové riešenie. Toto je môj osobný názor s hodnotou, ako názory všetkých vás ostatných. Ako architekt a urbanista v tom tiež nevidím žiaden problém, práve naopak v tom vidím zlepšenie situácie. Nie je mojim štýlom skrývať sa za tituly, skôr za skúsenosti a kvalitu štúdia, ktoré viem kedykoľvek predložiť. Chcelo by to vyjadrenie kvalitného dopravného inžiniera, keďže to zasahuje aj túto oblasť. Ak by bol za alebo proti, musel by svoje tvrdenie racionálne vysvetliť.

Nevytiahol som riešenie zdieľaného priestoru, keďže si myslím, že v tomto prípade je zbytočné. Samozrejme dá sa použiť. Vyzeralo by to tak, že z môjho pôvodného návrhu zmizne priechod. Čiže križovatka bude bez akejkoľvek regulácie a účastníci premávky sa budú musieť spoľahnúť na svoju úvahu kedy ňou prejsť bezpečne.

Ešte niečo o zdieľanom priestore na českej wikipédii. Koho to zaujíma viac, može naštudovať aj anglickú a nemeckú verziu.